9 Typer Infografik og Hvornår De Skal Bruges [+ Infografikskabeloner]

By Rasmus, Jul 26, 2019

types of infographics

Ønsker du at vide, hvilken type infografik der bedst passer til dine oplysninger? Så er denne guide perfekt til dig.

Det infografiklayout, du bruger, afhænger af målet af din infografik, samt den type data, du ønsker at visualisere.

Hvad er problemet, spørger du? Der er så MANGE forskellige infografikiske stilarter derude. Nok til at gøre det overvældende, især hvis du ikke har prøvet at lave infografik før.

Vi har kategoriseret diverse former for infografik i Venngages skabelonbibliotek  i 9 forskellige typer infografik. 

9 af de mest populære typer infografik er:

  1. Statistisk infografik
  2. Informativ infografik
  3. Tidslinje infografik
  4. Proces infografik
  5. Geografisk infografik
  6. Sammenlignings infografik
  7. Hierarkisk infografik
  8. Liste infografik
  9. CV-infografik

 

Denne korte videoguide vil give dig en oversigt over de 9 forskellige typer infografik og hvordan du kan bruge dem:

 

Lad os se lidt mere detaljeret på hver type infografik.

1. Statistiske infografikskabeloner

Hvis du ønsker at visualisere surveyresultater, præsentere data fra flere kilder, eller levere belæg for et argument med relevante data, så vil en statistisk infografik fungere fint.

En statistisk infografik sætter fokus på dine data. Layoutet og billederne vil hjælpe dig med at fortælle historien bag din data.  

Dine historiefortællingsenheder kan omfatte diagrammer, ikoner, billeder og iøjnefaldende skrifttyper.

For eksempel, bruger denne infografik et ikon for at illustrere hver statistik:

statistical infographic


Og denne statistiske infografikskabelon bruger en kombination af fed skrift og farverige ikoner til at henlede opmærksomheden på hver enkel statistik:

statistical infographic template


Et andet eksempel på en statistisk infografik, der visualiserer data, er fra denne lokale SEO-undersøgelsesrapport.

I mellemtiden tager denne statistiske infografikskabelon en mere varieret tilgang. Designet kombinerer cirkeldiagrammer, ikoner og en tidslinje:

statistical infographic template


Hvis du har et par nøgletal, som du ønsker at fremhæve, kan du også vælge et lidt mere ukonventionelt design.

En boble eller word cloud-layout vil hjælpe hver statistik med at skille sig ud og vil samtidig skabe et hierarki af forskellige oplysninger. Du skal blot indsætte din vigtigste statistik i den største boble og derefter reducere boblerne i deres størrelse:

statistical infographic template


Gode råde til oprettelse af en statistisk infografik:

 • Find ud af hvad historien bag din data er, og afspejl det i dit design.
 • Variér de typer af datavisualiseringer du bruger – såsom diagrammer, ikoner og tekst.
 • Vælg en beskrivende infografiktitel, der kontekstualiserer dataen.
 • Understreg vigtige data ved hjælp af en kontrasterende farve eller ved at parre tal med ikoner.

Har du brug for flere statistiske infografikskabeloner og designtips? Læs vores guide til oprettelse af statistisk infografik.

 

2. Informative Infografikskabeloner

En informativ infografikskabelon er ideelt til dig, hvis du ønsker at tydelig kommunikation eller formidling af et nyt eller specialiseret koncept, eller give et overblik over et emne.

Typisk er en informativ infografik opdelt i flere sektioner med beskrivende sidehoveder. Nummerering af hvert afsnit vil forbedre din infografiks design flow. Derudover har vi fundet ud af, at folk har tendens til at synes godt om infografik der har numre i titlen.  

Denne informative infografikskabelon er en af vores mest populære. Den holder informationen kort med 5 punkter. Beskrivende sidehoveder og illustrative ikoner hjælper med at kommunikere hvert punkt meget tydeligt:

informational infographic template


Men du behøver ikke at følge en kronologisk rækkefølge. Hvis du har nogle tips eller fakta, der ikke er i en rækkefølge, kan du prøve et cirkulært layout:

informational infographic template


Brug designtricks såsom ændring af farve og kurs for at holde folk engageret med din infografik. For eksempel, veksler denne informativ infografikskabelon mellem tre forskellige baggrundsfarver for hver sektion:

informational infographic template


Tilføjelse af dekorative kanter omkring hver sektion kan også tilføje en smule flair til et simpelt design. For eksempel, finder denne infografikskabelon en balance mellem dekorativ og funktionel:

informational infographic template


Gode råd til oprettelse af en informativ infografik:

 • Giv hvert afsnit en beskrivende sidehoved, så oplysningerne er klare og tydelige.
 • Angiv et nummer til hvert afsnit for at forbedre din informationsstrøm.
 • Du kan veksle mellem forskellige farver, billeder og kurser for at holde folk engageret.
 • Illustrér begreber ved hjælp af ikoner og billeder.

Lær mere om hvordan du opsummerer indhold, såsom et blogindlæg eller rapport, og præsentere det visuelt som en infografik.

3. Tidslinje infografikskabelon

Tidslinje infografik er en effektiv måde at visualisere historien om noget på eller for at fremhæve vigtige datoer eller for at give et overblik over begivenheder.

Fordi mennesker har en tendens til at forstå tiden rumligt, kan visualiseringer såsom en tidslinje infografik hjælpe med at skabe et tydeligere billede af en tidsramme eller tidsperiode. Visuelle hjælpemidler som linjer, ikoner, billeder og etiketter hjælper med at fremhæve de vigtige punkter i tiden.

For eksempel, fremhæver denne enkle tidslinjeskabelon hvert enkelt årstal ved hjælp af en større skrifttype. Hvert punkt i tiden illustreres ved hjælp af et farverig ikon:

timeline infographic template


Farvegradient er et godt visuelt trick, som du kan bruge for at vise et eventuelt tidsforløb.

Tag et kig på, hvordan farveovergangen i denne tidslinjeskabelon hjælper med at skabe et indtryk af bevægelse fra fortid til nutid. Den mørkere farve til venstre trækker øjnene til starten af tidslinjen: 

timeline template


At skifte mellem forskellige farver for hvert punkt i tiden kan også hjælpe med at trække læsernes øjne helt ned langs tidslinjen:

timeline infographic template


Gode råd til tidslinje infografikdesign:

 • Brug en central linje til at forbinde de forskellige tidspunkter.
 • Brug en fed, kontrasterende skrifttype til at fremhæve årstallet eller navnet på hvert event.
 • Illustrér hvert tidspunkt med et simpelt ikon.
 • Hvis det er nødvendigt, så giv en kort beskrivelse af hvert tidspunkt.

Leder du efter flere tidslinjeskabeloner, eksempler og designtips? Læs vores guide til hvordan du laver tidslinje infografik og vores indlæg med 20 eksempler på forskellige tidslinjeskabeloner.

 

4. Proces infografikskabeloner

Mens en tidslinje infografik fremhæver diverse punkter i tiden, er en proces infografik ideel til at give et oversigt over trinene i en proces.

Proces infografikker vil give dig mulighed for at forenkle og afklare hvert enkelt trin. De fleste proces infografikker følger et top-til-bund eller et venstre-til-højre flow. Nummerering af trinene vil gøre din proces utrolig nem at følge.

For eksempelvis bruger denne proces infografikskabelon en anden farve til sidehovederne der hører til hvert trin. Tag et kig på hvordan farverne på de nummererede ikoner på den højre side af infografikken svarer til sidehoveder.

process infographic template


For at forbedre din informationsstrøm, skal du bruge retningsbestemte ikoner som pile, linjer og andre former, der får øjnene til at kigge i en bestemt retning.

For eksempelvis anvender denne proces infografikskabelon pile til at visualisere rækkefølgen af hvert trin. Denne enkle procesoversigt er perfekt til at inkludere i en præsentation eller video:

process infographic template


Hvis du har mange trin, som du skal inkludere i en proces infografik, så prøv at bruge et “slange” layout. Dybest set, vil dine trin strække frem og tilbage på tværs af hele siden i en S-form. Dette vil hjælpe dig med at spare plads:

process infographic template


Gode råde til når du skal lave en proces infografik:

 • Nummér hvert trin i din proces for at gøre det nemt at følge.
 • Brug et S-form layout til at passe mange trin på en side.
 • Brug visuelle tegn som pile for at indikere, hvilken information der skal følges.
 • Brug en anden skrifttype eller farve til dine sidehoveder for at hjælpe dem med at skille sig ud.

Har du brug for flere proces infografikskabeloner og proces visualiseringstips? Læs vores guide til oprettelse af proces infografik.

 

5. Geografiske infografikskabeloner

Ønsker du at visualisere stedbaserede data, demografiske data eller store mængder data? Hvis svaret er ja, så prøv at bruge en geografisk infografikskabelon.

Geografisk infografik gør brug af kortdiagrammer som et visuelt fokus. Forskellige typer kortdiagrammer fungerer bedre for forskellige typer data.

For eksempel bruger denne geografiske infografikskabelon et zonekort til at vise regioner rent hierarkisk:

geographic infographic template


Men hvis du blot ønsker at påpege forskellige steder på et kort, skal du bare bruge ikoner og kortfattede etiketter:

geographic infographic template


Geografiske infografiskskabeloner kan også bruges til at sammenligne data efter region eller demografi. Du kan gøre dette ved at placere flere kort ved siden af hinanden.

For eksempelvis bruger denne geografiske infografikskabelon et kort over forskellige lande for at hjælpe med at sammenligne en nedbrydning af befolkningen i Amerika efter nationalitet:

geographic infographic template


Gode råd til at design af Geografisk infografik:

 • Brug et zonekort til at visualisere tæthed efter område, og for at oprette et hierarki af data.
 • Brug en kortserie til at sammenligne stedbaseret information eller for at vise ændringer over tid.
 • Markér punkter på et kort meget tydeligt for at gøre din data lettere at forstå.

Har du brug for flere geografiske infografikskabeloner, eksempler og designtips? Så har vi nemlig en geografisk infografikdesign-guide.

 

6. Sammenlignings infografikskabeloner

Mange mennesker har problemer med at vælge mellem adskillige muligheder.

catsup

Uanset om du vil sammenligne muligheder på en objektiv måde, eller hvis du vil hjælpe en mulighed med til at skille sig ud, kan en sammenlignings infografik gøre det for dig.

Sammenlignings infografikker er typisk delt i midten – lodret eller vandret, med en mulighed på hver side.

For eksempel tilbyder denne sammenlignings infografikskabelon en objektiv sammenligning af to telefoner. Telefonens specifikationer er angivet i midten af infografikken, hvilket gør det nemt at sammenligne begge muligheder:

comparison infographic template


Brug kontrastfarver til at adskille to muligheder fra hinanden. Du kan også bruge en lysere, mere iøjnefaldende farve til at understrege den farve, du vil have læserne til at vælge.

Denne sammenlignings infografikskabelon bruger kontrastfarver for at fremhæve forskellen mellem de to muligheder:

comparison infographic template


Hvis du vil sammenligne mere end to ting, vil opdeling af din infografik i to halve desværre ikke fungere. I stedet kan du opdele din infografik i flere kolonner.

comparison infographic template


Gode råd til hvis du ønsker at designe en sammenlignings infografikskabelon:

 • Opdel din infografik i to halve for at vise to muligheder.
 • Opdel din infografik i flere kolonner for at vise mere end to muligheder.
 • Adskil to muligheder fra hinanden ved hjælp af kontrasterende baggrundsfarver.
 • Brug en lysere farve til at fremhæve den mulighed, du vil have læserne at vælge.

For mere end 20 flotte og gode sammenlignings infografikskabeloner og design tips, læs vores sammenlignings infografikdesign-guide.

 

7. Hierarkiske infografikskabeloner

En hierarkisk infografik kan organisere information fra, for eksempelvis, den største til den mindste iblandt dem. 

Et kendt eksempel på dette er pyramiden, der visualiserer Maslows behovshierarki. Det viser menneskehedens største behov i bunden af pyramiden, og stiger til menneskehedens mindst vigtige behov i det mindste segment oppe i toppen.

pyramid chard template

Du kan bruge et lignende pyramidediagram til en bred vifte af hierarkiske oplysninger. For eksempelvis beskriver denne hierarkisk infografikskabelon de mest effektive læringsmetoder, med den vigtigste metode i bunden:

hierarchical infographic template


Brug en organisations flowchart for at visualisere en kommandovej, eller vise hvordan noget er opdelt i flere dele. For eksempel, denne hierarkiske infografikskabelon bruger to organisatoriske flowcharts til at vise kommandovejen i en virksomhed:

organizational chart template


Klik på skabelonen ovenfor for at få adgang til vores online organisatoriske diagram designværktøj. Rediger skabelonen efter dine præferencer – Erfaring med design er ikke nødvendigt.

8. Liste infografikskabeloner

Hvis du ønsker at dele en indsamling af tips eller en liste over ressourcer, eller en liste med eksempler, så skal du måske overveje at lave… en liste infografik!

Liste infografikskabeloner er generelt meget tydelige og simple – målet er at lave dem mere iøjnefaldende end blot en basisliste. Visualiseringersmetoder, såsom ikoner, kan erstatte kuglepunkter, og kreative skrifttyper og farver kan hjælpe hvert element med at skille sig ud.

Nummerering af punkterne i din liste vil forbedre din informationsstrøm. Denne liste infografikskabelon bruger forskellige farvede cirkelikoner for at hjælpe hvert nummer med at skille sig ud fra siden:

list infographic template


Bare fordi dit indhold er en liste, betyder det ikke, at du er nødt til at følge det basale top-til-bund-layout.

For eksempelvis følger denne liste infografik ikke nogen bestemt rækkefølge. I stedet er punkterne omkring hovedemnet angivet i forskellige baggrundsfarver for at få hvert punkt til at skille sig ud:

list infographic template


Kig efter nogle kreative måder at præsentere de forskellige punkter på din liste. Leg med dit publikums forventninger og brug iøjnefaldende designelementer for at gøre det lettere for dine læsere at forstå din infografik.

For eksempel, bruger denne liste infografikskabelon et S-form layout for at føre dine øjne frem og tilbage på tværs af hele siden. Ikonerne i lyse farver står i kontrast til den blå baggrund, og det gør designet engagerende:

list infographic template


Gode råd til oprettelse af en liste infografik:

 • Angiv numre til punkter på din liste for at forbedre din informationsstrøm. 
 • Udskift kuglepunkter med ikoner for at illustrere dine punkter.
 • Varier farven af skrifttyper, baggrunde eller ikoner for hvert punkt for at holde dit design engagerende.
 • Prøv ukonventionelle layouts som S-formede layouts eller cirkulære layouts.

 

9. CV-infografikskabeloner

Da det nuværende arbejdsmarked er blevet så mættet, er jobsøgere nødt til at finde kreative måder at skille sig ud fra mængden. Det er derfor, at CV-infografik er steget i popularitet i de sidste par år.

I de fleste tilfælde vil CV-infografik ikke være i stand til at erstatte et traditionel CV helt. Men en sådan infografik er perfekt til at tage med hvis du har en jobsamtale, eller til at dele på din portefølje side eller vedhæfte i din e-mail-jobansøgning. 

For eksempelvis bruger denne CV-inforagikskabelon et minimalt farveskema. Enkle ikoner og et sidebjælke tilføjer nogle subtile udsmykninger til designet:

infographic resume template


Design et CV-sidehoved, der afspejler dine evner og erfaringer. For eksempelvis bruger denne CV-infografikskabelon et simpelt mindmap med illustrationsikoner for at visualisere jobkandidatens erfaring:

infographic resume template


Giv din CV-infografik en dekorativ kant, der afspejler din personlighed eller dit personlige brand. For eksempel tilføjer den grønne kant en beroligende og venlig følelse til denne CV-infografikskabelon. Perfekt til en kundeservicerådgiver:

infographic resume template


Leder du efter en mere dybdegående guide til oprettelse af en CV-infografik? Klik her. 

Eller se vores roundup på 20+ CV-infografikskabeloner.

BONUS: Infografiske diagrammer

Efter du har valgt et layout til din infografik, skal du i det næste trin finde ud af hvordan du visualiserer dine data ved hjælp af forskellige diagrammer. Afhængigt af dine data og formålet med din infografik, kan du eventuelt ændre et allerede eksisterende diagram til en skabelon som passer bedre. 

Hos Venngage, bruger vi ICCOR-metoden til at vælge de bedste diagrammer. De typer af diagrammer, du vælger bør afhænge af formålet med dit diagram.

ICCOR betyder:

 • Inform: formidl en enkelt vigtig besked eller datapunkt, der ikke kræver meget kontekst at forstå
 • Compare: vis ligheder eller forskelle mellem værdier eller flere dele af en helhed
 • Change: visualisér tendenser over tid eller sted
 • Organize: gruppér, skemaer, rang eller struktur
 • Reveal: vis korrelationer mellem variabler eller værdier

Denne infografik opsummerer hvordan man vælger det rigtige diagram afhængigt af dine mål:

types of infographics


Med disse 9 væsentlige typer infografikker, vil du blive udstyret til at visualisere de fleste typer informationer.

Er du stadig forvirret om, hvad en infografik er, og hvorfor vil du bruge en? Vores indlæg Hvad er en Infografik? vil give dig alle de oplysninger, du har brug for.

Er du klar til at designe en infografik? Denne kort video vil vise dig hvordan du kan skabe en infografik i 5 trin: